Papantoniou family

ตั้งแต่ 1,887 การ ผลิต น้ำมัน มะกอก คือ ครอบครัว ของ เรา ธุรกิจ หลัก. เรา อยู่ ใน หมู่บ้าน เล็ก ๆ กลาง เกาะ Crete ใกล้ Festos และ Gortyna ของ archeological sites.

อากาศ ที่ เหมาะ สำหรับ การ ผลิต คุณภาพ น้ำมัน มะกอก บริสุทธิ์ พิเศษ รวม กับ knowhow รับ มา จาก ปู่ ตา ของ เรา.

ทุก ปี เรา ผลิต จำนวน เล็กน้อย น้ำมัน มะกอก บริสุทธิ์ พิเศษ ที่ เป็น มากกว่า สิ่ง ที่ เรา ต้องการ เพื่อ ที่ เหลือ สามารถ ขาย.

หาก คุณ สนใจ ที่ จะ ซื้อ คุณ สามารถ ติดต่อ เรา ผ่าน ทาง อีเมล เพื่อ ให้ เรา สามารถ จัด ส่ง ตัวอย่าง.นอกจาก นี้ คุณ สามารถ ไป ที่ หมู่บ้าน ของ เรา และ ดู สินค้า ที่ นี่